Vedenie účtovníctva

Nie ste pre nás len záznamom v účtovnom denníku.

Snažíme sa váš business pochopiť aby sme svoju prácu mohli vykonávať pre vašu maximálnu spokojnosť.

Jednoduché účtovníctvo

Živnostník (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri? Všetko od peňažného denníka cez pomocné účtovné knihy až po samotné daňové priznanie Vám zabezpečíme u nás.

Služby, ktoré ponúkame:

 • Precízna kontrola dokladov
 • Zaúčtovanie dokladov do peňažného denníka a pomocných účtovných kníh
 • Zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu či súhrnného výkazu
 • Príprava a následné odoslanie výkazov o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch (zostavenie účtovnej závierky)
 • Daňová optimalizácia a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov
 • Finančné vyhodnotenie a poradenstvo

Podvojné účtovníctvo

Všetky obchodné spoločnosti ako napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Preto sme tu my. Poskytujeme vedenie podvojného účtovníctva v rozsahu podľa dohody a požiadaviek klienta a v závislosti od zákonných povinností.

Služby, ktoré ponúkame:

 • Precízna kontrola dokladov
 • Zaúčtovanie dokladov do denníka a hlavnej knihy
 • Zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu či súhrnného výkazu
 • Príprava a následné odoslanie výkazov – Súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky (zostavenie účtovnej závierky)
 • Daňová optimalizácia a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov
 • Finančné vyhodnotenie a poradenstvo

Mzdy a personalistika

Chcete zamestnať zamestnanca alebo zamestnancov už máte a neviete aké sú vaše mzdové a odvodové povinnosti? Spracovanie miezd a personálnej agendy nechajte na nás.

Služby, ktoré ponúkame:

 • Príprava pracovných zmlúv, dohôd
 • Nahlásenie, odhlásenie zamestnancov (zamestnávateľa) na potrebné inštitúcie
 • Spracovanie miezd
 • Odosielanie mesačných a ročných výkazov podľa zákonných povinností
 • Poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

Ekonomické poradenstvo

Potrebujete vypracovať finančnú analýzu, skontrolovať účtovníctvo alebo jednoducho iba poradiť? Pomôžeme vám zvýšiť kvalitu a nastaviť účtovné procesy vo vašej spoločnosti.

Služby, ktoré ponúkame:

 • Analýza príjmov a výdavkov
 • Finančná analýza spoločnosti
 • Kontrola účtovníctva
 • Poradenstvo v oblasti nastavenia účtovných procesov
 • Konzultácie rôzneho charakteru v ekonomickej oblasti

Uvedomujeme si, každý klient je iný a má svoje špecifiká. Preto nemáme stanovený všeobecný cenník, ale zostavujeme cenovú ponuku klientovi na mieru podľa jeho požiadaviek a skutočných potrieb. Preto v prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na info@svconsulting.sk.

V prípade, že máte záujem o účtovné služby vyplňte prosím priložený vstupný dotazník, ktorý nám poslúži ako podklad na nacenenie našich služieb.

Dotazník k vedeniu účtovníctva

  Som osoba

  Využitie ekonomického software

  Nákup (tovar, materiál, služba)

  Predaj tovaru do iného členského štátu EÚ

  Predaj služieb do iného členského štátu EÚ

  Interval bankových výpisov

  Možnosť elektronických bankových výpisov

  Podávanie hlásenia pre štatisticky úrad

  Máte záujem o spracovanie miezd a personalistiky?

  Účtovanie vozidiel

  Platca DPH

  Súhrny výkaz (podľa §7a )

  Hlásenie MOSS

  Hlásenie Intrastat

  Preferujete odovzdávanie dokladov priebežne počas mesiaca, alebo raz mesačne k určitému termínu?

  Požadovaný interval spracovania účtovníctva a odovzdávania výsledkov

  Požiadavka pravidelných ekonomických zostáv

  Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.

  Chcete vedieť viac ?

  Kontaktovať