Procesné riadenie

Procesné riadenie vám umožní sústrediť sa na samotný výsledok.

Procesné riadenie alebo Business Process Management (BPM) je komplexný prístup k riadeniu organizácie, zameraný na zladenie všetkých oblastí s požiadavkami a potrebami klienta. To zvyšuje obchodnú efektivitu aj účinnosť a súčasne sa snaží o inováciu, flexibilitu a integráciu všetkých technológií. BPM sa pokúša o nepretržité zlepšovanie procesov. Preto je možné ho popísať ako “proces optimalizácie procesov”. Je nepopierateľné, že BPM umožňuje organizáciám lepšiu prechodnosť zmien ako funkčne zamerané organizácie, s tradičným hierarchickým prístupom k riadeniu. BPM zároveň pomáha organizáciám získať väčšiu spokojnosť zákazníkov, kvalitu výrobkov, rýchlosť aj čas dodania na trh.

„Procesné riadenie vám umožní sústrediť sa na samotný výsledok.“

Naše služby

Analýza podnikových procesov a audit

Základným nástrojom procesného riadenia organizácie je procesná analýza. Účelom projektu je identifikovať a popísať všetky dôležité entity v obchodných procesoch a definovať ich vzájomné vzťahy.

Výsledná štúdia obsahuje tieto kapitoly:

 • Organizačná štruktúra
 • Strategické ciele
 • Zodpovednosť a kompetencie
 • Úlohy pre dosiahnutie strategických cieľov
 • Popis oblastí činnosti organizácie
 • Popis procesov organizácie
 • Navrhované zmeny
  • Návrh reorganizácie a rozdelenie činností
  • Návrh optimalizácie ľudských zdrojov a určenie kapacít
  • Návrh automatizácie procesov
 • Silné a slabé stránky vznikajúcej situácie
 • Riziká pri pretrvávaní súčasnej situácie
 • Doporučený harmonogram navrhovaných zmien

Analýza vás môže zaujímať vtedy, ak:

 • Chcete zlepšiť prehľadnosť firmy a umožniť efektívny rozvoj
 • Potrebujete zaviesť, či zmeniť zložitý proces
 • Chcete previesť personálny audit
 • Zlepšiť vzťahy so zákazníkom
 • Optimalizovať procesy a tým znížiť náklady a zvýšiť efektivitu

Optimalizácia firemných procesov

 • Optimalizácia firemných procesov je systematický prístup k zlepšovaniu fungovania organizácie. Výsledkom je zníženie nákladov a súčasne zvýšenie efektivity a kvality.
 • Ponúkame čiastočnú alebo úplnú optimalizáciu procesov celej spoločnosti alebo jej jednotlivých častí.

Automatizácia firemných procesov

 • Automatizácia firemných procesov sa používa ako strategický prístup k minimalizácií nákladov. Automatizácia sa dosahuje integráciou jednotlivých aplikácií, reštrukturalizáciou ľudských zdrojov a vylepšovaním používania IT infraštruktúry v celej organizácií.
 • Špecializujeme sa na automatizáciu, predovšetkým prostredníctvom systémovej integrácie a vývoja na zákazku.

Chcete vedieť viac ?

Kontaktovať