Digitálna transformácia firmy

Pomôžeme vám plnohodnotne fungovať v digitálnom prostredí

Budujeme digitálne firmy. Vieme, ako na automatizáciu procesov, online predaj aj vzdialenú komunikáciu. Máme rokmi overenú metódu pre zavádzanie inovácií a skúsenosti s digitálnou transformáciou firiem.

Technologické Inovácie, neustále rastúca konkurencia a globalizácia tlačia na firmy čím ďalej tým viac na digitalizáciu ich hlavnej činnosti. Veľké spoločnosti kvôli ich nepružnému prevádzkového modelu a zastaralých informačných systémov sa často nedokážu prispôsobiť trhu dostatočne rýchlo.

Digitálna transformácia vám pomôže plnohodnotne fungovať v digitálnom prostredí, napĺňať očakávania zákazníkov, pružnejšie reagovať na meniace sa trhové podmienky a zavádzať nové praktiky rýchlo a efektívne. Nový model fungovania využíva silné stránky dizajnu orientovaného na zákazníka, pružného riadenia a organizačnú modularizáciu.

Pomôžeme zvládnuť túto transformáciu od koncepcie až po zavedení do praxe

  • vyhodnotíme pripravenosť na digitalizáciu,
  • zostavíme digitálnu víziu a stratégiu,
  • navrhneme kľúčové výkonnostné ukazovatele,
  • vytvoríme dizajn digitálneho prevádzkového modelu,
  • navrhneme novú podnikateľskú a informačnú architektúru,
  • identifikujte nové kompetencie a zaistíme zdroje,
  • navrhneme a budeme dohliadať na vykonávanie zmien,
  • zaistíme zosúladenie spolupráce podnikateľských a informačných tímov,
  • pripravíme dizajn a implementáciu vybraných častí digitálne organizácie

Máme skúsenosti vytváraním digitálnych transformácií. Pomáhame klientom formulovať digitálne stratégie a zavádzame ich do praxe.